شهریور ۰۶، ۱۳۸۸

بازجوها به صداسیما آمدند/حضور دست اندرکاران تهیه کیفرخواست در گفتگوی شبکه دو سیما

برنامه گفتگوی خبری شبکه دو سیما چهارشنبه شب میزبان دو تن از چهره هایی بود که از آنان بهعنوان نویسندگان کیفرخواست دادگاه فعالان سیاسی و بازجویان این پرونده ها نام برده می شود.در این برنامه فردی با نام قره باغی تحت عنوان کارشناس سیاسی در کنار مقدم فر مدیرعاملخبرگزاری امنیتی فارس که از او نیز به عنوان کارشناس سیاسی یاد می شد حضور داشتند.در حالی که مجری برنامه در خصوص موضوع بحث از عبارت انقلاب مخملی استفاده می کرد مدعواندر دفعات متعدد با تصحیح سخن وی از عبارت کودتای مخملی یاد می کردند .به گزارش اینده قره‌‌باغی در این گفتگو با اسنتاد به کتاب موج سوم هانتینگتون که به گفته وی از سال1371 توسط چهرههای شاخص جریان اصلاحطلب در داخل کشور، ترجمه و به عنوان راهبرد استفادهمی شده است، اظهار کرد که واژه اصلاحطلبی این گروه، برای اولینبار و چند سال قبل از نیروهایداخلی، توسط هانتینگتون استفاده شده است و وی انواع اشکال براندازی نرم را با توجه به موقعیتاصلاحطلبان در حاکمیت به چهار دسته تقسیم کرده که مدل موردنظر در ایران، شکل اول بوده که تغییرشکلی نام دارد و در این مدل، اصلاحطلبان در قدرت پایگاه دارند و با استفاده از پایگاه خود در قدرت،اقدام به براندازی نرم میکنند.قره باغی در بخشی از این گفتگو به فعالیت رسانه های غربی اشاره کرد و گفت "در جایی"! به یکی ازفعالان سیاسی بازداشت شده گفته است که چرا در برابر حمایت رسان ههای غربی موضع گیری نمیکرده اید؟ وی به محل گفتگو و فردی که با قره باغی گفتگو کرده است اشاره ای نداشت.مقدمفر نیز، در این گفتگو اظهار کرد: از سال 1376 آمریکا طرحی را برای آموزش و آمادهسازینیروهای اصلاحطلب برای کودتای مخملین آماده کرده بود که در آن خانم الیزابت چنی، دختر دیک چنیدر دبی به آموزش اصلاح طلبان پرداخته بود و افرادی که برای شرکت در این دوره انتخاب میشدند،افرادی بودند که دارای خصوصیات نخبگی، جوانی، مؤثر بودن در نظام، وابستگی به نهادهای حاکمیتو ترجیحاً فرزندان مقامات باشند.مقدم‌فر با اشاره به تلاشهاي ناموفق صورت گرفته براي انقلاب مخملي در سالهاي 78 و پس از آن در 18 تير گفت: طراح انقلاب مخملي كه خود نويسنده كتاب «از ديكتاتوري تا دموكراسي» نيز مي باشد، به ارائه 198 دستورالعمل در كتاب خود اقدام كرده بود كه در اتفاقات اخير در ايران ، نزديك به 100 روش تست شد كه هيچ يك موفق نبود.وي با بيان اينكه دشمنان نااميد نيستند و همواره به دنبال تحقق اهداف خود و اينبار در بسترهايديپلماسي عمومي هستند، افزود: طراح انقلاب مخملي بر اين آرزو است تا روزي انقلاب مخملي درايران تحقق يابد.اين كارشناس مسايل سياسي با اشاره به تجربه كودتاي مخملي در كشورهايي همچون گرجستان افزود:گرچه اين الگو در گرجستان و قرقيزستان در كوتاه مدت موفق بوده، ولي در بلندمدت دچار شكست شدهاست، كما اينكه در ايران نيز در همان آغاز اجرا دچار شكست شد.وي با تاكيد بر اينكه انقلاب ايران يك انقلاب مردمي است و از پايه هاي قوي برخوردار است و دشمناندر تلاش هستند تا به زعم خود خللي بر آن وارد كنند، به راههاي مقابله با اينگونه حركتها اشاره كرد وگفت: راههاي مقابله با اين جريان بايد از جنس خودش باشد. ما بايد در بين نخبگان، فرهنگيان ،سياسيون و دستگاههاي مختلف آمادگي مقابله با چنين مسايلي را به وجود بياوريم.مقدم فر اضافه كرد: برخي دستگاههاي امنيتي، قضايي و حتي قوانين جاري ما هنوز آمادگي برخورد بااين ماجراها را ندارند و نوع برخورد آنها با اين مسايل، از نوع كودتا از جنس سخت است.قرهباغی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به فردی که جامعهشناس بوده و برادر سه شهیدمیباشد، گفت: این آقا که برادرش دوست من بوده و 5 مهر سال 1360 در چهارراه ولیعصر تهرانترور شد، در دوره اصلاحات در مقالهای منافقین و گروهکهای کوموله و دموکرات را که قاتل برادرشبودند، تطهیر کرد و گفت که کشیده شدن موضوع این گروهها به درگیری مسلحانه، تقصیر نظام بودهاست.گفتنی است، رضا سراج از مسوولان اصلی بسیج دانشجویی که گفته میشود وی نیز نقش مؤثری درآمادهسازی کیفرخواستهای کودتای مخملین دارد، در این گفتگو غایب بوده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر