شهریور ۰۷، ۱۳۸۸

با حمایت کودتاچیان قاضی متخلف بازداشتگاه کهریزک به کار خود برگشت


پس از رسوایی بوجود آمده در ماجرای کهریزک یک قاضی به علت تخلفاتش در خصوص بازداشتگاه کهریزک برکنار شد. ولی متاسفانه وی مجددا با اعمال نفوذ سران کودتا به کار خود بازگشته است.

این قاضی که" حیدری فرد" نام دارد و تاکنون در شعبه های یک و دو دادیاری امنیت دادگاه انقلاب مسئولیت داشته است، به دنبال دستور خامنه ای برای برخورد با جنایات کهریزک، قربانی شد تا دو مقام مافوق او یعنی" حسن حداد" و" سعید مرتضوی"، و عوامل انتظامی و امنیتی دخیل در شکنجههای این بازداشتگاه غیر قانونی، همچنان به کار خود ادامه دهند.
با این حال خبر اسفبارتر این است که نه تنها عاملان اصلی جنایات کهریزک از تعقیب قضایی مصون ماندهاند، بلکه حیدری فرد نیز به کار خود برگشته و این اتفاق در آخرین روزهای مسئولیت هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه افتاده است.
گفتنی است حیدری فرد در بسیاری از پروندههای سیاسی همچون پرونده فعالان حقوق زنان و نیز پرونده رکسانا صابری، مسئول مستقیم بوده و به نظر میرسد خدمات پیشین او به اقتدارگرایان دیروز، باعث لطف کودتاچیان امروز به وی باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر