مرداد ۲۶، ۱۳۸۸

حضور سبز در مقابل زندان اوین جمعه ساعت 11 به عنوان پشتیبانی از زندانیان سیاسی


حضور سبز در مقابل زندان اوین جمعه ساعت 11 به

عنوان پشتیبانی از زندانیان سیاسی .اطلاع رسانی

نیاز است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر